Trang chủ

Các bạn Thế quái nào các bạn từ đâu đến mần homestay vì mấy cây cổ thụ mà dân làng trồng mấy chục năm cản tầm nhìn nhà các bạn nên một ngày

Các bạn, - Thế quái nào, các bạn từ đâu đến mần homestay, vì mấy cây cổ thụ mà dân làng trồng mấy chục năm cản tầm nhìn nhà các bạn, nên một ngày đẹp trời các bạn xách cưa ra đòi chặt sạch mấy cái cây