Thông tin gia đình trẻ

Cách tạo cho đứa trẻ khả năng vượt khó là cho nó thấy hoặc trải nghiệm những hoàn cảnh khó khăn hơn nó

"Cách tạo cho đứa trẻ khả năng vượt khó, là cho nó thấy hoặc trải nghiệm những hoàn cảnh khó khăn hơn nó!"
......
2021-05-10
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới