Thông tin gia đình trẻ

Không ai nghĩ những cọng hoa muống biển mong manh mọc trên bờ cát lại là những lá chắn hữu hiệu trước những con sóng mùa Đông