Thông tin gia đình trẻ

Dân Sàigòn đi lại trên tuyến đường này những con đường giao cắt lân cận đang chuẩn bị được ra làm chuột bạch vì

Dân Sàigòn đi lại trên tuyến đường này & những con đường giao cắt lân cận đang chuẩn bị được ra làm chuột bạch vì:
1. Không thấy số liệu thuyết phục giờ cao điểm ưu tiên cho buýt thì có làm kẹt xe của bao nhiêu người khác đang lưu thông trong cùng thời điểm đó không?
2. Khoảng cách bao lâu thì có một chuyến buýt đi qua và chở được bao nhiêu người trên đó so với hàng ngàn xe hiện nay đang kẹt cứng mỗi ngày vào 2 khung giờ cao điểm và phải cắt bớt 1 làn dành riêng cho buýt?
3. Lý do gì phải ưu tiên buýt trên con đường vốn đang kẹt triền miên bao nhiêu năm qua?
4. Hà Nội đã làm và thất bại thì tại sao tpHCM không tránh vết xe đỗ của Hà Nội? Nếu kế hoạch này sai thì cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm? Xây dựng chỉ tiêu đánh giá tính hiệu quả của việc tách làn này là gì?
Hãy chấm dứt kiểu sai thì rút kinh nghiệm sâu sắc đi, nên có chế tài cụ thể cho những tối kiến này!
2021-10-12
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *