Thông tin gia đình trẻ

TIẾNG TRỐNG MÊ LINH Trong thời Bắc thuộc người Việt tại Giao Chỉ sống trong sự cai trị hà khắc nhà Đông Hán ngay cả lễ giỗ tổ Hùng Vương cũn

TIẾNG TRỐNG MÊ LINH
Trong thời Bắc thuộc người Việt tại Giao Chỉ sống trong sự cai trị hà khắc nhà Đông Hán, ngay cả lễ giỗ tổ Hùng Vương cũng không được tổ chức. Vì hận nước, lại mang mối thù khi chồng là Thi Sách bị thái thú Tô Định giết hại, Trưng Trắc và em gái là Trưng Nhị lập bàn thờ tế chồng và mộ binh, thề quyết trả thù.
Trong vở tuồng, có đoạn Trưng Trắc cất lên lời hiệu triệu: "..Hỡi đồng bào trăm họ / Giặc Đông Hán đang xéo giày đất nước / Nhục nào hơn nhục nô lệ ngoại bang / Thà chết mà đứng thẳng / Không cam chịu sống quỳ / Đất nước Nam cẩm tú / Người dân Nam anh hùng / Trước đền thờ Quốc Tổ / Thề hy sinh giết giặc cứu non sông / Xin thề!"
Vở tuồng chấm dứt khi quân Nam đuổi hết được quân Hán ra khỏi bờ cõi và Trưng Trắc tuyên bố "Hãy nổi trống đồng, cho con cháu ngàn sau tiếp nối hồn thiêng giống nòi bất khuất. Đất nước Nam độc lập muôn đời.
2021-10-14
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *