Thông tin gia đình trẻ

Càng đi nhiều gặp gỡ nhiều càng thấy mình thiếu nhiều kiến thức thiếu nhiều trải nghiệm và thấy mình nhỏ bé

Càng đi nhiều, gặp gỡ nhiều, càng thấy mình thiếu nhiều kiến thức, thiếu nhiều trải nghiệm và thấy mình nhỏ bé. Nhưng càng đi nhiều, tầm nhìn mình càng được mở rộng ra, kết nối thêm được nhiều đối tác, nhiều người bạn cùng chí hướng <3 Nên hãy đi nhiều :)
T7/2018, khảo sát thị trường HCM, quyết định sẽ làm việc tại cả Hà Nội & Hồ Chí Minh. Gieo hạt bây giờ, hi vọng sau 6-12 tháng tới sẽ ra hoa trái.
Lần này vào HCM với tâm thái như một đứa trẻ 3 tuổi, vào để học, để khảo sát, để nghiên cứu. Mới vào 2 hôm nhưng cũng học được nhiều điều. Mỗi tội là nhớ gia đình! Nhớ vợ và đặc biệt là nhớ con!
2021-10-16
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới