Thông tin gia đình trẻ

Kính thưa quý ACE Trung tâm Văn Hóa 54 Dân Tộc Việt Nam trân trọng kêu gọi toàn thể lòng hảo tâm của quý ACE cùng nhau cộng lực chia sẻ với

Kính thưa quý ACE.
Trung tâm Văn Hóa 54 Dân Tộc Việt Nam, trân trọng kêu gọi toàn thể lòng hảo tâm của quý ACE cùng nhau cộng lực chia sẻ với Cộng đồng 54 Dân tộc đang lâm nguy trước lũ lụt lịch sử, quyét sạch vật chất tài sản, và trên 23 người Dân tộc bị chết, con số này còn đang thăng lên, người dân lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất". Kính mong quý ACE chia sẻ trong lúc khẩn trương này, sẽ đem lại tình nhân ái rất lớn đối với 54 dân tộc anh em tại miền cao Tây-Đông Bắc.
Thưa quý ACE liên lạc với Trung tâm Văn Hóa 54 Dân Tộc Việt Nam.
Vi Đức Hồi E-mail: viduchoi.ls@gmail.com.
Và Trung tâm Bảo Trợ Văn Hóa Việt Nam E-mail: baotrovanhoavietnam@gmail.com .
Cũng có thể liên lạc trên Facebook có loan tải tin này.
Và liên lạc Chương Trình Trưởng Văn Hóa 54 Dân Tộc Việt Nam. Huỳnh Tâm E-mail: huynhtamh4@gmail.com .
2021-10-17
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới