Thông tin gia đình trẻ

Mình mới được ban một số cái đặc biệt

Mình mới được ban một số cái đặc biệt:
- Vài cái linh phù theo hình bên dưới của Ngài Phakchok Rinpoche.
- 1 viên thuốc Văn Thù của thánh Penor Ripoche.
- Thuốc gia trì của thánh Dilgo Khyentse Rinpoche.
- Thuốc gia trì của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma.
- Thuốc gia trì của của ngài Kamapa.
- Hương giải thoát qua sự ngửi
Thuốc thánh Penor có 1 viên mình đã xơi, hương giải thoát qua sự ngửi để dùng cho cha mẹ số còn lại đã bị anh em trong nhóm gần gũi mình đang dạy tư duy thành công cướp hết.
Mình đang xin thêm linh phù nếu có mới sẽ cho anh chị em trên face đã xin.
Nhưng có loại khác mang gia trì tuyệt vời là mặt Quan Âm Tứ Thủ được để trên Mandala cát Quan Âm Tứ Thủ trong đàn 100 triệu biến quan âm do các Rinpoche và hơn 300 đệ tử thánh Kyabje Trulshik Rinpoche tu tập hội đầu năm nay mình đi Nepal dự khóa tu này.
Sau đó mình xin gia trì trong thất hộ pháp đặc biệt của thánh mà ko phật tử nào đc vào, đồ gia trì chỉ đc gửi lama hộ thất mang vào (thất này đặc biệt đã được Ngài Sechen Rajam Rinpoche kể câu chuyện ly kỳ khi Ngài đc vào thất).
Tiếp theo mình ôm bọc này đi xin gia trì của các Rinpoche lớn như: Dortrul Rinpoche tái sinh của thầy thánh Trulshik Ngawang Tenzin Norbu - vin Phật vùng Dozong; Đức Khai Mật Tạng Namkha Rinpoche, Ngài Pháp Vương Chetsang Rinpoche dòng Drikung, ngài Rinpoche bên Butan hóa thân Đức Văn Thù.. Và nhiều vị vĩ đại khác mình ko nhớ hết.
Mình có điều kiện đi nhiều nên chịu khó đi xin gia trì về gieo duyên mọi người được kết nối với các vị Đạo Sư chân chính thuộc tất vả các truyền thừa không phân biệt!
Bao nhiêu công đức hồi hướng bậc thầy là Ngài Khenchen Rinpoche, Ngài Trulshik Yangsi Rinpoche và tất cả các vị đạo sư giác ngộ hiện đời trường thọ dài lâu và luân chuyển bánh xe pháp cứu độ hết thảy chúng sinh ra khỏi biển khổ luân hồi.
Nam Mô Gurube!
Đây là ý nghĩa linh phù của ngài Phakchok:
♦️Linh Phù Giải Thoát♦️
Tôi đã trằn trọc nhiều đêm với ý nghĩ là mình nên làm gì để lợi lạc hơn nữa cho quý đạo hữu gần xa. Và rồi tôi đi đến một quyết định, đó là thỉnh cầu Phakchok Rinpoche về việc ban cho phật tử Việt Nam một loại linh phù hàm chứa những công năng đặc biệt. Rinpoche đã từ bi mà nói rằng: " Ta đã chuẩn bị món quà này cách đây rất nhiều năm và giữ nó ở đó, nay do lời thỉnh cầu của con, ta thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để ban tặng những tấm linh phù đặc biệt này. Hãy nghe cho kĩ những chi tiết và công năng mà ta nói sau đây:
✨Phần trên của linh phù là Ấn Thiêng Liên Hoa Sinh, đây là ấn riêng của Ngài. Ấn này đại diện cho chính Ngài-Đức Liên Hoa Sinh. Sự xuất hiện của Ấn này ở bất cứ nơi đâu đều có tác dụng gia hộ mạnh mẽ.
✨Thần chú vàng trong linh phù này được viết bởi một vị Rinpoche lỗi lạc 71 tuổi. Những chữ viết bằng vàng đó được gọi là Lenjana hay Lenja, thần chú này được khẩu truyền từ chính Đức Phật. Bất cứ ai đi dưới câu thần chú này sẽ thanh tịnh được vô lượng ác nghiệp. Đó là một lợi ích vô cùng to lớn.
✨Dưới thần chú là Ngũ Bộ Phật gồm Phật Bộ, Kim Cang Bộ, Bảo Sinh Bộ, Liên Hoa Bộ và Nghiệp Bộ. Ngũ Bộ Phật ban phước lành cho ngũ uẩn và bảo vệ gia đình. Bất cứ ai đi dưới minh chú này sẽ nhận được gia trì của Ngũ Trí Như Lai.
Tại sao Ngũ Trí Như Lai lại quan trọng? Vì vạn Phật thị hiện thành Ngũ Trí Như Lai.
Ngũ Trí Như Lai là thị hiện của Thân Phật, Khẩu Phật, Tâm Phật, Phẩm Chất và Hoạt Động của chư Phật. Đây là ngũ uẩn trong Ngũ Bộ Phật.
✨Dưới Ngũ Trí Như Lai là 5 vòng tròn:
➡️Vòng tròn thứ nhất là chày kim cang với nhiều bọ cạp đen, ứng với mỗi chày kim cang là một con bọ cạp đen, có công năng bảo vệ khỏi những chướng ngại. Đặc biệt là tâm hỗn loạn, bất cứ ai đều có những cảm xúc tiêu cực, biểu tượng này giúp chúng ta tránh khỏi những cảm xúc xấu đó.
➡️Vòng tròn thứ hai chữ Vạn với mặt trời, mặt trăng và đốm lửa. Đây là biểu tượng trường thọ.
➡️Vòng tròn thứ ba là chày kim cang bốn chấu, bảo vệ chúng ta khỏi những ác khẩu, vì con người luôn có những ác khẩu, chướng ngại đến từ những khẩu nghiệp.
➡️Vòng tròn thứ tư là một chữ Vạn màu trắng. Nó có nghĩa là bảo vệ khỏi trộm cắp và cướp giật.
➡️Vòng tròn cuối cùng là lục chày kim cang, nó có ý nghĩa là giải thoát qua sự nhìn thấy, giải thoát qua sự bước qua minh chú này. Giải thoát khỏi những chướng ngại và giải thoát khỏi những cõi thấp như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh.
Linh Phù này là sự hợp nhất của tất cả Kinh và Chú".
♦️Xin tri ân Đạo Sư và hoan hỷ thông báo, Linh Phù Giải Thoát được chuẩn bị 5000 tấm với sự gia trì của Phakchok Rinpoche và tăng đoàn.
Quý đạo hữu sẽ nhận được món quà này trong Pháp Hội của Phakchok Rinpoche tại chùa Sủi- thủ đô Hà Nội, chùa Phủ Liễn- Thái Nguyên và chùa Vĩnh Nghiêm- thành phố Hồ Chí Minh.
?Trưởng BQT Samye Institute Hanoi kính báo?
Drolma Chodon
P/s:
Các bạn muốn thỉnh hình Đức Quan Âm inbox địa chỉ, sdt mình gửi qua đường bưu điện cho nhé!
2021-11-01
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới