Thông tin gia đình trẻ

2021 tháng 2

Hằng về đến nhà an toàn rồi nhé chị em

2021-02-06 9 Bình luận

Hằng về đến nhà an toàn rồi nhé chị em. Đêm đau bụng vật vã về tới nhà mừng hết lớn. Một khoảng thời gian ở cùng nhau, ăn cùng nhau. Nhịn đói, thiếu ngủ cùng nhau. Em sẽ chẳng bao giờ quên được những